044 525 500

OBAVIJEST GRAĐANIMA

04.06.2019

Obavjest građanima!!!

 

Nakon poduzetih radnji ispiranja bunara i sanacije terena u području vodocrpilišta Pašina vrela, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije je izvršio uzorkovanje vode.

Laboratorij Zavoda nas je izvjestio da su uzorci vode u skladu sa Pravilnikom o upotrebi vode za ljudsku potrošnju.

Voda se može koristiti za piće na cijelom području distribucije: Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Majur, Općina Donji Kukuruzari te naselja općine Sunja Donji Hrastovac I Staza.

Zahvaljujemo se građanima na razumijevanju.

 ISPITNI IZVJEŠTAJ JP KOMUNALAC HRVATSKA KOSTAJNICA

 

JP "Komunalac" d.o.o.

Hrvatska Kostajnica