044 525 500

OBAVIJEST

07.05.2019
JP "Komunalac" d.o.o. Hrvatska Kostajnica Usljed velikih količina padalina došlo je do zamućenja vode na vodocrpilištu Pašino Vrelo. Zamoljavamo građane sa poodručja Grada Hrvatska Kostajnica, Općina Majur i Donji Kukuruzari, te naselja Donji Hrastovac i Staza da do daljnje obavjesti prokuhavaju vodu za piće. JP "Komunalac" Hrvtaska Kostajnica je poduzelo sve potrebne mjere za otklanjanje nastale situacije. Kada se uspostavi normalan sustav distribucije građani će biti o tome pravovremeno obavješteni. Rukovoditelj vodoopskrbe Tomislav Žličarić