044 525 500

Utjecaj novog zakona o porezu na dodanu vrijednost u komunalnom sektoru

30.03.2012

Novim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je stupio na snagu 01.03.2012. promijenjena je stopa sa 23% na 25%  i uvedena je nova porezna stopa od 10% za isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži. Time se RH pridružila i drugim članicama EU (i OECD-a) gdje se također obračunava niža stopa PDV-a na vodne usluge koje se kreću od 5-25% (podaci VIK-a iz 2008.). Primjenom navedenog zakona na uslugu odvoza smeća  primjenjiva će se nova stopa od 25%, a na vodne usluge 10% (fiksni + varijabilni dio), dok naknade i dalje ostaju neoporezive.