044 525 500

Vodoopskrba i odvodnja

Djelatnost vodoopskrbe uključuje:

-         distribuciju vode za piće putem vodoopskrbnog sustava do prodajnog mjesta

-         dezinfekciju vode do stupnja zdravstvene ispravnosti

-         kontrola zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnom sustavu

-         izgradnja kućnih i industrijskih priključaka

-         održavanje vodoopskrbne mreže u smislu rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove vodoopskrbne mreže