044 525 500

Vodoopskrba i odvodnja

VODOOPSKRBA

 

 

         U prošlosti, stanovništvo naselja Hrvatska Kostajnica vodom se snabdjevao iz individualnih kopanih bunara, odnosno koptiranih izvora od kojih su neki sačuvani i do danas, a među njima najpoznatiji: Varoški bunar, Tekija, Mrzlenac, Točak i dr.

         1909. god. iz kaptiranog izvora kod crkve Sv. Gospa u Tirolu položen je cjevovod istočnim obroncima brda Djed te se di o naselja tzv. Donji grad koristi vodom putem nekoliko javnih izljeva. Neposredno iza toga kaptiran je i izvor Tutulovac te izgrađen bazen zapremnine 60 m3, a sa suprotne strane u naselje se dovodi voda iz Miskićevog bunara.

         Kako se urbaniziranje grada provodi na dosta širokom prostoru, a sa porastom broja stanovništva, povećavaju se i potrebe za većim količinama pitke vode, to se nakon geoistraživačkih radova u krugu tvornice trikotaže «Pounje» vrši kopanje bunara čiji je eksplatacioni kapacitet 11 l/sek i sa vodospremom od 200 m3 će za jedan kraći period predstavljati sigurnost vodoopskrbe. U tom razdoblju got ovo svi individualni stanbeni objekti spajaju se na vodovodnu mrežu.

         Temelji današnje vodopskrbe, kako Grada Hrvatska Kostajnica tako i većeg dijela naselja u općinama Donji Kukuruzari i Majur zasnivaju se na izvorištu Pašina vrela u Mečenčanima.

U razdoblju 1972. do 1974. godina provedeni su geoistaživački radovi sa zadovoljavajućim rezultatima, nakon čega su izvršena bušenja dva bunara a naknadno još jednoga sa ukupnim kapacitetom 36 l/sek.

         Prvobitnim polaganjem magistralnog cjevovoda u duljini 11 km stvoreni su uvjeti za opskrbu većeg broja naselja u današn joj Općini Donji Kukuruzari (Mečenčani, Borojevići, Prevršac, Umetići, Knezovljani, Donji i Gornji Kukuruzari, G. Bijelovac i Donja Velešnja) na području Općine Majur, naselje Majur a kasnije Stubalj, Graboštani i Hrastovac te na području Grada Hrvatska Kostajnica: Panjani, Čukur, Rosulje, a kasnije Selište Kostajničko i Tirol.

 

Djelatnost vodoopskrbe uključuje:

- distribuciju vode za piće putem vodoopskrbnog sustava do prodajnog mjesta

- dezinfekciju vode do stupnja zdravstvene ispravnosti

- kontrola zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnom sustavu

- izgradnja kućnih i industrijskih priključaka

- održavanje vodoopskrbne mreže u smislu rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove vodoopskrbne mreže

 

- Odluka o cijeni vodnih usluga


- Struktura cjene vode


- Zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom


- Dokumentacija potrebna za izgradnju vodovodnog i kanalizacionog priključka