044 525 500

Kontakt

JP Komunalac d.o.o.

Hrvatska Kostajnica, 44430

Unska 1

OIB: 28622553096

Žiro račun: 2340009-1100204337

 

Tel:

044/525-500 – Centrala

044/525-513 – Računovodstvo

044/525-510 – Direktor

e-mail: info@jp-komunalac.hr