044 525 500

Pitanja

  • Kolika je cijena vodovodnog priključka?

Cijenu vodovodnog priključka čini fiksni dio prema Odluci o priključenju objekta na komunalnu infrastrukturu, koju donosi jedinica lokalne samouprave za svoje područje i varijabilnog dijela koji sadrži troškove materijala i cijenu izrade priključka.

Naknada za priključenje na području Grada Hrvatska i Općine Majur je 2.000,00 kn, a na području Općine Donji Kukuruzari iznosi 500,00 kn.

Za svaki pojedini slučaj vodovodnog priključka Društvo će izraditi troškovnik sa opcijom petnaest dana.

 

  • Da li mogu platiti komunalne usluge bez plaćanja provizije?

Uplate na blagajni Društva primaju se bez zaračunavanja naknade.

 

  • Zašto su mi dostavljena dva računa za vodoopskrbu i zbrinjavanje otpada krajem mjeseca studenoga?

U zimskom periodu, kada je za očekivati da se zbog vremenskih uvjeta neće moći obaviti očitanje vodomjera, potrošačima se uz račun sa očitanjem i stvarnom potrošnjom dostavlja još jedan račun za slijedeći mjesec sa prosjekom potrošnje zadnja tri mjeseca.

 

  • Kome se obratiti kod reklamacije računa?

Račun se može reklamirati pismenim putem ili osobno u računovodstvu Društva. U računovodstvu se uz izjavu reklamacije mogu dobiti ispisi računa, uplata i saldo. Važno je napomenuti da je reklamaciji računa potrebno dostaviti u roku osam dana.

 

  • Na koji način se vrši promjena broja članova kućanstva?

U stanbenim zgradama, ovlašteni prestavnik stanara do 25.-tog u mjesecu za tekući mjesec treba dostaviti podatke o eventualnim promjenama broja članova u kućanstvu, stoga je potrebno sve izmjene dostaviti ovlaštenom predstavniku stanara temeljem čije pismene obavijesti će se izvršiti korekcije.

 

  • Kome se obratiti kada se primjeti voda u šahti?

Treba odmah nazvati dežurnu službu, budući se mogu izbjeći neugodne posljedice kao povećani račun za potrošenu vodu, eventualne štete na susjednim građevinama, a  značajna je i savjest potrošača o racionalnom korištenju vodnog resursa.