044 525 500

PROMIJENA CIJENE NAKNADA ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU VODA

20.02.2013

Sukladno Uredbi o izmjenama uredbe o visini naknade za korištenje voda i Uredbi o izmjenama uredbe o visini naknade za zaštitu voda od 01. Siječnja 2013. godine promijenjene su cijene naknada za korištenje i zaštitu voda. Naknada za korištenje voda povećana je sa 0,80 kn na 1,35 kn. Naknada za zaštitu voda povećana je sa 0,90 kn na 1,35 kn. Napominjemo da su naknade za korištenje i zaštitu voda prihod Hrvatskih voda. Osnovna cijena vode ( fiksni i varijabilni dio) nisu mjenjane.

...

Utjecaj novog zakona o porezu na dodanu vrijednost u komunalnom sektoru

30.03.2012

Novim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je stupio na snagu 01.03.2012. promijenjena je stopa sa 23% na 25%  i uvedena je nova porezna stopa od 10% za isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži. Time se RH pridružila i drugim članicama EU (i OECD-a) gdje se također obračunava niža stopa PDV-a na vodne usluge koje se kreću od 5-25% (podaci VIK-a iz 2008.). Primjenom navedenog zakona na uslugu odvoza smeća  primjenjiva će se nova stopa od 25%, ...

Web stranice JP Komunalac d.o.o. započinju s radom

10.02.2012

Poštovani korisnici,

 

ovim putem Vas obavještavamo da web stranice JP Komunalac d.o.o. iz Hrvatske Kostajnice započinju s radom. Na stranicama možete pronaći informacije o samom poduzeću, kontakt telefone i adrese elektroničke pošte, informacije o radnom vremenu, dežurstvu vodoinstalatera i raspored odvoza komunalnog otpada. Isto tako na ovim stranicama možete pregledavati i preuzimati zahtjeve, izjave i obrasce vezane za komunalne usluge, možete dostavljati očitanje vašeg vodomjera p...

1 | 2 | 3 | 4